ReadyPlanet.com
dot
เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันที่ผลิต
dot
bulletEasijet E-JET 455B
bulletEasijet I-JET 455B
bulletEasijet I-JET 470W
dot
สายพาน,เครื่องป้อนชิ้นงาน
dot
bulletเครื่องจ่ายฉลาก FD210
bulletสายพานพร้อมตัวจ่ายฉลาก
bulletสายพาน CB200-1500
bulletสายพาน CB300-1200
dot
คลิปการใช้งานเครื่องอิงค์เจ็ท
dot
bulletตัวอย่างใช้เครื่อง E-JET455B
bulletตัวอย่างใช้เครื่อง I-JET455B
bulletตัวอย่างใช้เครื่อง I-JET470W
dot
งานบริการ
dot
bulletรับพิมพ์วันที่ผลิตบนสินค้า


เครื่องติดสติกเกอร์พร้อมพิมพ์ ราคาโดน
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมติดลงบนบรรจุภัณฑ์ เช่นถาดเค้ก,ถาดไข่ ลดคนลดเวลา
www.kimacthailand.com

เครื่องติดสติกเกอร์ขวดกลมกึ่งอัตโนมัติ
ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ลดเวลาและความผิดพลาด มีประกันและบริการหลังการขาย
www.kimacthailand.comฟิลเตอร์ใส้กรองหมึกเครื่องอิงค์เจ็ท พิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ
ฟิลเตอร์สำหรับเครื่องอิงค์เจ็ทยิงวันที่

จำหน่ายฟิลเตอร์สำหรับเครื่องอิงค์อุตสาหกรรม คุณภาพดีจากโรงานผู้ผลิตฟิลเตอร์โดยเฉพาะ สำหรับกรองน้ำหมึกภายใน
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ทุกยี่ห้อ เช่น Domino, Hitachi, Imaje, Linx, Willett, Citronix ฯลฯ         ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษาเครื่องอิงค์เจ็ทของท่าน

ติดต่อพนักงานขาย
อภินันท์(ต้น) โทร. 081-666-8813  email. apinun@easijet300.com  LINE ID: apinunK

ควรอ่านเพื่อทำความเข้าใจ
ลูกค้าโดยส่วนใหญ่มักไม่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนใส้กรองหมึกตามรอบระยะเวลาที่กำหนด และคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน เครื่องอิงค์เจ็ทมีความคล้ายคลึงกับรถยนต์ที่ต้องเปลี่ยน
ถ่ายน้ำมันเครื่องและใส้กรองน้ำมันเครื่อง ตามกำหนดเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง การเปลี่ยนใส้กรองหมึกตามรอบและ
เปลี่ยนถ่ายน้ำหมึกเป็นประจำ จะช่วยลดปัญหาการพิมพ์ให้กับเครื่อง ช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มแรงดัน (Pressure Pume)
และปั๊มดูด(Suction Pump) ให้กับท่านเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนถ่ายน้ำหมึกและเปลี่ยนฟิลเตอร์ เป็นงานที่ท่านสามารถฝึก
ทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวท่านเอง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากงานบริการของท่านลง เรามีข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับอิงค์เจ็ทพิมพ์วันที่
ระบบ CIJ โดยทั่วไปดังนี้

ตารางแนะนำการเปลี่ยนใส้กรองหมึก(Filter) และถ่ายหมึก

ชนิดหมึกของเครื่อง Inkjet การเปลี่ยนฟิลเตอร์ การเปลี่ยนถ่ายหมึก/ล้างเครื่อง
เครื่องสีดำ (Dye Ink) ทุก 2,000 ชม. หรือ ทุก 6 เดือน ทำพร้อมการเปลี่ยนฟิลเตอร์ หรืออย่างน้อย ปีละครั้ง
เครื่องสีขาว (Pigment Ink) ทุก 1,500 ชม. หรือ ทุก 4 เดือน ทำพร้อมการเปลี่ยนฟิลเตอร์ หรือ ทุก 6 เดือน

รายการใส้กรองหมึก (Filter) ที่มีจำหน่าย


หน้า 1/1
1
[Go to top]